Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Hírességek Alsórajkról


Kisfaludi Stróbl Zsigmond emlékoldal

Csány Ákos (1510 körül – 1570 körül), servitor, Csány Balázsnak, Zala megye alispánjának a fia. 1534-ben tűnik fel először Nádasdy Tamás szolgálatában. Mint a főúr familiárisa, megbízható hívévé vált. 1556 körül kapta meg a kanizsai váruradalom várnagyi tisztét, amelyet 1568-ig viselt. Aktív résztvevője volt a törökellenes harcoknak. Nádasdy Tamás oldalán részt vett Babócsa 1556-os ostromában. Hűséges szolgálataiért Nádasdy bőkezűen jutalmazta, így Zala megye tehetős középbirtokosai közé emelkedett. Törzsbirtoka Csány, Siklós, Tilaj, Alsórajk falvak környékén volt. Mintegy 75 portára rúgó birtokai mellett pénzkölcsönzéssel és zálogügyletekkel foglalkozott. Családjáról keveset tudunk, felesége neve nem ismert, csak gyermekeié, akik révén kapcsolatba került a megye több jelentős középbirtokos famíliájával. Magyar nyelvű levelezése Kanizsa és környéke egyik legfontosabb történeti forrása. Lásd még Nádasdy család (Vándor László történész szócikke. Nagykanizsai enciklopédia, Nagykanizsa, 1999.)

Francsics János honvéd 24 éves földműves, 1848/49-ben a Hertelendy Zsigmond
földbirtokos őrmester által vezetett 61. honvéd zászlóaljban szolgált. Zala megye honvédeiről többet is megtudhat a A szabadságharc zalai honvédei 1818-1849. című kiadványból.