Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
18.84 KB
2008-05-05 14:36:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1165
6456
Rövid leírás | Teljes leírás (5.01 KB)

Balatonmagyaród - Ki kicsoda Zala megyében 2005 177old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Ki kicsoda Zala megyében? 2005
települési mozaik
Balatonmagyaród

Fekvése kedvező. Közelében ta-lálható a Kis-Balaton, Zala-karos, illetve közel azonos távol-ságra fekszik a 7-es főútvonaltól és a Sármelléki repülőtértől. A Belső úthálózata ki-épített, aszfalt borítású mindkét utcája. A Petőfi úti utat 2000-ben aszfaltozták újra, míg a Dózsa utcai út - pályázat se-gítségével - 2005-ben kezdődő és a jövő évben befe-jeződő beruházás során kerül felújításra. A Petőfi ut-cai jobb oldali járdát 2003-ban, a Dózsa utcai járdát pedig 2005-ben újították fel. A víz-, villany-, gáz- és telefonhálózat kiépítése megtörtént, a szennyvízháló-zat jelenleg készül. A településen kábeltelevízió mű-ködik.
Hl B A település gazdasági életében jelentős sze-repet játszik a Balatonmagyaródi Mezőgazdasági Rt., a Balaton-Transport Kft, az EITER PRO FORM Bt., míg szolgáltatóként a Tóvendéglő és a kemping várja a betérőket. A településen ezeken túl további 20 egyéni vállalkozó dolgozik.
C Balatonmagyaród önkormányzati szociális étkeztetést biztosító konyhát, valamint egy falugond-noki szolgálatot működtet. Részben önálló intézmé-nyük a napköziotthonos óvoda. A zalakomári önkor-mányzattal kötött megállapodás alapján, intézmény-fenntartó társulás keretében biztosítják az általános iskolai oktatást. Balatonmagyaródon 1-4. osztályban, 2 tanulócsoportban mintegy 20 kisdiák tanul. D A település életében egy alapítvány és több egyesület vállal szerepet: Kis-Balaton Alapít-vány (elnöke: Gátvölgyi József), Sportkör (elnöke: Gátvölgyi József), Tűzoltó Egyesület (elnöke: Megyesi Dezső, parancsnok: Magyar Zoltán), Balaton-magyaródért Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesü-let (elnöke: Gátvölgyi József). A Római Katolikus Egyházközség plébánosa Szi Márton János.
E A község a sok turistát, túrázót és horgászt vonzó Kis-Balaton 1. és II. tározója között helyezke-dik el, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként. Közigazgatási területén fekszik a Kányavári-sziget, míg határában található az országban szinte egyedül-álló Bivalyrezervátum. Kemping és magánszállás-adók biztosítanak szálláslehetőséget az idelátogatók-nak, akiket a Tóvendéglő-étterem is várja.
FA megvalósításra váró feladatok között szerepel a településen a Petőfi utca bal oldali járdá-jának és a Dózsa utca járdájának, valamint a ravata-lozónak a felújítása. Készülnek a kultúrház rekonst-rukciójára és a településközpont kialakítására. Létre kívánják hozni a teleházat. Ki akarják építeni a Ká-nyavári-sziget infrastruktúráját. Tervezik a hivatal, az óvoda, az orvosi rendelő és a konyha épületének átalakítását. Beruházókat várnak 13 hektár belterület üdülési célú hasznosítására. Több beruházás is folyamatban van, így például a szennyvízhálózat kiépítése, a Dózsa utcai járda és út felújítása, a környezetvédelmi program elkészítése, a hulladékgyűjtő sziget kialakítása, a Kányavári-szige-ten található tájpark komfortosabbá tétele (eligazító táblák kihelyezése, esőbeálló építése). A már megvalósult beruházások között tartják számon a Petőfi utcai járda felújítását, az iskolaépület vizes-blokkjának kialakítását, az önkormányzati út aszfalto-zását, valamint falugondnoki busz megvás...